Hem

Välkommen till min klinik!

Jag tar hand om Dig!

naprapat i umeå

naprapaten.nu

Korta väntetider! Du kan ofta få en tid samma dag!

Du kan även utnyttja Ditt friskvårdsbidrag!

Min specialitet är stressrelaterade smärtor i rygg och muskler.

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.
Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är: nackspärr, ryggskott, låsningar, spännings huvudvärk, muskelvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder, axel, ländryggs, ischias, knä, hälsene och käkledsbesvär. 


Naprapat undersöker, utreder och behandlar statiska tillstånd ofta spända muskler och ”låsningar”och smärttillstånd.

Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbete/idrott. Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.

Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching.

Vid behov används även olika typer av behandlingar,

som t ex massage, värme, koppning, Gua Sha, töjning, TENS eller akupunkur. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.